ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ – ΧΑΝΙΑ 2024,  ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ 

Κυριακή 19-5-2024, εθνικό στάδιο Χανίων.
Έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα που αφορούσε αθλητές και αθλήτριες της Κρήτης οι παρακάτω από το ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ:
Μιχάλης Χατζημαρκάκης 3ος στα 400μ με 51΄΄47 
Ανδρέας Σηφογιαννάκης 6ος στα 100μ με 11΄΄75
Μαρία Αναστασιάδου 6η στα 400μ με 67΄΄30
Πέτρος Ζαχαριουδάκης 6ος στα 150μ με 18΄΄33 (ρεκόρ)
Αλέξανδρος Σαμωνάκης 8ος στα 1000μ με 3΄31΄΄69
Γεώργιος Βουρβαχάκης 9ος στα 1000μ με 3΄34΄΄73
Στεφανία Ρουσσάκη 9η στα 80μ με 11΄΄30
Μαριέλα Παπαδογιάννη 13η στα 80μ με 11΄΄53 (ρεκόρ)
Μαρία Παπαγιαννάκη 20η στα 80μ με 11΄΄88
Νίκη Σταματογιαννάκη 4η στα 150μ με 21΄΄22
Παρασκευή Λουλούδη 9η στα 150μ με 22΄΄45 (ρεκόρ)
Κωνσταντίνα Διαμαντάκη 11η στα 150μ με 22΄΄69
Βάλεια Σταματογιαννάκη 14η στα 150μ με 23΄΄86
Μανωλία Ζούμπερη 6η στα 1000μ με 3΄31΄΄05
Μαρίλια Παραγιουδάκη 15η στα 1000μ με 3΄48΄΄85 (ρεκόρ)
Φωτεινή Σπυριδάκη 16η στα 1000μ με 3΄49΄΄59 (ρεκόρ)
Μαρία Τζουρμπάκη 18η στα 1000μ με 3΄56΄΄68