ΑΓΩΝΕΣ Κ14 – ΑΛΤΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ 2024

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε δύο ημέρες. Την πρώτη μέρα Τετάρτη 22-5-2024 , στο στάδιο του Γάλλου, έγινε το άλμα σε ύψος. Την Δευτέρα 27-5-2024, στο στάδιο της Σοχώρας, ακολούθησαν τα 60μ εμπόδια και το άλμα σε ύψος. 
Οι επιδόσεις των παιδιών εξαιρετικές, παρακάτω : 
Κορίτσια Κ14 (60εμπ. – μήκος – ύψος)
στα ψηλά εμπόδια
Μανωλία Ζούμπερη (10΄΄0 – 4,40μ – 1,25μ)
Στα εμπόδια η Μανωλία έκανε νέο ρεκόρ συλλόγου.
Νίκη Σταματογιαννάκη (10΄΄8 – 4,55μ – 1,30μ)
Κωνσταντίνα Διαμαντάκη (11΄΄1 – 4,73μ – 1,20μ)
Στο μήκος η Κωνσταντίνα έκανε νέο ρεκόρ συλλόγου.
στα χαμηλά εμπόδια 
Μαρίλια Παραγιουδάκη (11΄΄58 – 4,05μ – 1,10μ)
Στέλλα Τσιλεδάκη (13΄΄1 – 3,60μ – 1,10μ)
Βάλεια Σταματογιαννάκη (— 4,10μ – 1,15μ)
Μαριέλα Παπαδογιάννη (11΄΄5 – 4,58μ – 1,20μ)
Παρασκευή Λουλούδη (11΄΄1 – 4,25μ – 1,20μ)
Μαρία Τζουρμπάκη (11΄΄8 – 4,05μ – 1,10μ)
Αγόρια Κ14 (60εμπ. – μήκος – ύψος)
στα χαμηλά εμπόδια
Γιώργος Βουρβαχάκης  (— 3,89, – 1,10μ) 
 
Μετά το τέλος των αγώνων ακολούθησαν απονομές και οι παρακάτω φωτογραφίες. Σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα.