Τραμπολίνο

Το Τραμπολίνο στεγάζετε στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στου Γάλλου.